Om Demokrati i Skolen

Én af børnekonventionens helt centrale hensigter er, at børns stemmer skal inddrages i beslutningsprocesser, der vedrører dem selv og deres liv. Initiativet, Demokrati i Skolen, tager udgangspunkt i børnekonventionens demokratiopfattelse og søger at etablere rum i skolekulturen, der styrker børns mulighed for at være aktive medborgere i deres skoleliv. Initiativet Demokrati i Skolen søger desuden at give forskere og politikere indblik i børns perspektiver på deres liv, således at deres betragtninger kan blive genstand for undersøgelser og danne grundlag for kloge beslutninger. 

På denne hjemmeside er det muligt, at downloade undervisningsmateriale, lærervejdledninger og andet spændende materiale, som kan være med til at skabe en elevdemokratisk struktur på din skole.

Demokratikonsulent: Martin Horowitz Johansen
Redaktion: Caroline Arp
Design: Michael Søndergaard