Den gode skole

Jeg har 4 punkter, jeg synes er vigtige for at få en bedre skole.

  1. Jeg synes, det kunne være en god ide, at man lavede en dag, hvor der kom en der arbejdede med affald og underviste os i affaldssortering, så som madaffald, papir osv. Det kunne fx være sjovt at lave en affaldskonkurrence klasse mod klasse. Hvis vi hjalp hinanden med at rydde op, kunne legepladsen måske også blive et bedre sted.
  2. Jeg synes skolen skal være et trygt sted at være, og det er ikke godt for børn, at se en cigaret ligge på jorden. Barnet kan måske tro, at det er okay at ryge på sin alder, da det ikke er et legetøj.
  3. Jeg synes også det er vigtigt, at vi har det godt socialt på skolen. Det kan vi få ved at være sammen på tværs af klasserne, og lærer hinanden bedre at kende.
  4. Til sidst synes jeg, at man kunne lave mere undervisning uden for. På den måde får vi både undervisning og frisk luft, og vi får rørt vores kroppe, og det er sundt.

Jeg synes det er vigtigt at fokusere på de 4 punkter jeg har valgt, fordi jeg tror det kan hjælpe skolen med at gøre det til et bedre og rare sted at være, og det er meget vigtigt.

Tak