Skolens spilleklub (skak)

Skolens spilleklub

Som repræsentant for min klasse, har jeg været i dialog min klasse, og vi er enige om, at der mangler nogle spille-faciliteter på skolen, hvor man kan udfordre sine strategiske evner og træne sin koncentration, fx ved at spille skak. Efter debat og afstemning i klassen, valgte vi at gå videre med idéen om skak, så når jeg står her i dag, så er det med opbakning i mit bagland. Vores forslag er nogle flere brætspil på biblioteket, og helt specifikt nogle bedre skakspil.

Jeg har selv gået til skak i 4 år, og har været med til en del turneringer. Derfor kan jeg med rette sige, at de skakspil vi har, er kedelige hvad angår design og kvalitet. Der findes mange lækre brikker og brætspilsdesign, og det er vores overbevisning, at hvis vi får bedre og mere attraktive skakspil, ja så kan vi også inspirere flere til at spille skak.

Der er bevist, at skak-spil øger skoleelevers koncentrationsevne, så med dette initiativ håber vi, at vi – udover at have det sjovt – også kan styrke elevernes indlæringsevne, få nogen klogere elever, der får bedre karakterer, så de kan komme ind på deres drømmeuddannelse.

I 9.D vil vi foreslå en spilleklub på biblioteket, så man kan hygge sig med at spille spil – eller et parti skak efter man har lavet sine skoleopgaver, og måske endda også i frikvarterne.

Ville det ikke være fedt hvis vi havde sådan et sted?
– Vi ved godt, at der vil være nogle udfordringer med at købe nye spil og så give skolen sikkerhed for, at de ikke forsvinder eller bliver ødelagt. Vi er dog sikre på, at vi sammen kan få lavet nogle gode aftaler om hvordan vi i fællesskab tager ansvar for skolens ejendom.