Det fysiske undervisningsmiljø

Undervisningsrum, lys, lyd/støj, lugt, indretning, flexibilitet, rengøring, orden, teperaturer, sikkerhed, pladsforhold mm.